Loading

Hizmet Sözleşmesi

ZEFIRATOUR.COM KULLANICI SÖZLEŞMESI

Bu sayfa, ZefiraTour.com'u ("Web Sitesi/Site") veya ZefiraTour Mobil Uygulaması'nı kullanırken uyulması gereken kuralları ("Kullanım Şartları") açıklamaktadır. Kullanım Şartları dikkatli bir şekilde okunmalıdır. Eğer burada belirtilen Kullanım Şartları'nı kabul etmiyorsanız, bu Web Sitesi'ni, mobil uygulamayı ve hizmetlerini kullanmayınız. ZefiraTour.com, Seyahat'ten alınan biletler ile ilgili rezervasyon, biletleme, iptal ve değişiklik işlemleri Akdeniz Petur Turizm ( IATA Kodu : 8822861 ) tarafından yapılmaktadır.. ZefiraTour.com işbu sözleşmeyi ve sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ayrı bir ihbara gerek olmaksızın üçüncü kişilere devredebilir.

Bu Web Sitesi'ni ve mobil uygulamayı kullanarak, işbu Kullanım Şartları'nın içeriğini peşinen kabul ettiğinizi ve Kullanım Şartları'na bağlı kalacağınızı göstermektesiniz. ZefiraTour.com ("İati"), işbu site, mobil uygulama ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi ve mobil uygulamayı kullanma koşulları ile sitede ve uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi ve uygulamayı yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede ve mobil uygulamada yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin ve mobil uygulamanın kullanımı ya da siteye veya mobil uygulamaya giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları veya mobil uygulamaları için de geçerlidir. Yasal olarak sizi bağladıkları için, Kullanım Şartları'nı gözden geçirmek amacıyla bu sayfayı belirli aralıklarla ziyaret etmelisiniz. Burada kullanılan haliyle "Üye", "Siz" ve "Kullanıcı(lar)" terimleri, herhangi bir nedenden dolayı bu Web Sitesi veya mobil uygulamaya girmiş tüm bireyleri ve/veya kurumları ifade etmektedir.

Web Sitesi ve mobil uygulama, turizm hizmetlerine ilişkin uçak otel, yurtdışı paket tur, uçak bileti satışları ve transfer gibi ek ürünlerin satışının gerçekleştirilmesi ve bu alanda çeşitli promosyonlar ve benzeri hizmetler Kullanıcılara seyahat ve konaklama hizmetlerini sanal ortamda sunmak üzere işletilmektedir.

KULLANIM KOŞULLARI

Kayıt ve Şifre

Üye, kişisel bilgilerin yer aldığı formu doldurarak Kullanım Şartları'nın işleyişini kabul etmiş olur. Kullanıcılar, Web Sitesi'nde ve ZefiraTour mobil uygulamasında sağlanan hizmetlerden kayıt işlemi tamamlanır tamamlanmaz veya kayıt işlemi yapmaksızın siteden ürün satın alınması halinde sistem tarafından açılan üyelik durumu başladığı andan itibaren faydalanabilirler. Kayıt esnasında Kullanıcılar'dan ad, soyad, adres, e-posta adresi, telefon numarası ile Kullanıcılar'ın kimliğinin tanımlanabileceği diğer bilgiler talep edilebilecektir. Kullanıcılar bu bilgilerin 3. kişiler ile yapılan işlemler için gerekli bilgiler olduğunu bilmektedir ve bu bilgiler rızalarına dayanarak kayda alınmaktadır. Bunun yanı sıra bazı alanlarda genel demografik ve istatistiki veriler için de kullanıcı bilgilerinin toplanabileceğini ve herhangi bir şekil ve yöntemle işlenebileceğini kullanıcılar kayıtsız şartsız kabul etmektedirler. ZefiraTour.com, kullanıcılar tarafından verilen bilgileri kontrol etmeyecektir. Bu nedenle 3. Kişilere karşı bu bilgilerin doğruluğu veya güvenilirliğini garanti etmediğini beyan eder. Kullanıcılar, kaydedilen söz konusu bu bilgilerin, servisin devamı amacı ile üçüncü kişiler ile paylaşılabileceğini, bu kapsamda herhangi bir itirazlarının bulunmadığını kabul ederler.

Kullanıcılar üyelik bilgilerini Web Sitesi'ne veya ZefiraTour mobil uygulamasına girerek kendilerine şifre tanımlamaktadırlar.

Şifrelerinin güvenliğini sağlama yükümlülüğü, münhasıran kullanıcıların kendilerine aittir. Bu nedenle, ZefiraTour.com, kullanıcılar'ın şifrelerinin, üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden ve bu nedenle doğacak zararlardan sorumlu tutulamaz. Kullanıcılar şifrelerinin güvenlik açısından riskli durumlar arz etmesi halinde derhal şifrelerini değiştireceklerini, herhangi bir yetkisiz kullanım ile ilgili bilgi sahibi olunması halinde ise ZefiraTour.com'a gecikmeksizin haber vermeyi kabul etmişlerdir. Kullanıcıların şifreleri münhasıran kendilerine aittir ve söz konusu şifre ile yapılan tüm işlemlerden ve bu işlemlerin sonuçlarından kullanıcı tek başına sorumludur. Kullanıcılar, toplanan iletişim bilgilerinin (GSM numarası, e-posta adresi vs.) ZefiraTour tarafından, ZefiraTour 'un sağlayacağı diğer ürünler veya hizmetler hakkında bilgilendirilmek ya da Web Sitesindeki ve mobil uygulamasındaki güncellemelerin bildirilmesi amacıyla kullanılabileceğini kabul ederler. Kullanıcılar, ayrıca iletişim bilgilerine, ZefiraTour'dan veya ZefiraTour aracılığı ile başka firmalardan ücretsiz bültenlerin, hatırlatma bilgilerinin ya da mesajların gönderilebileceğini kabul ederler.

Kullanıcılar, bulundukları lokasyon bilgisini o lakasyon için en doğru teklifi ve içeriği oluşturması için uygulama aracılığı ile ZefiraTour.com ile paylaşabilirler. Kullanıcılar, telefonlarına indirdikleri mobil uygulamasından bulundukları lokasyona göre varsa indirim ve kampanyalardan haberdar olabileceklerini, ilgili tanıtım içeriklerini alacaklarını kabul ederler. Paylaşılan lokasyon bilgisi hiçbir 3. kişiyle paylaşılmayacaktır. Kullanıcılar kullandıkları uygulama üzerinden lokasyon bilgisi paylaşımını kapatabilirler. Bu durumda lokasyona özel tekliflerden ve bildirimlerden haberdar olamayacaklardır.

Kullanıcılar istedikleri zaman üyeliklerini yazılı olarak bildirmek kaydı ile iptal edebilirler. Ancak üyelik iptalinden önce sunulan hizmetlerden dolayı ZefiraTour.com nezdinde doğan haklar saklıdır.

FİKRİ HAKLAR

Site ve ZefiraTour.com mobil uygulamasında mevcut bulunan bilgiler, görseller ve içerikler ZefiraTour.com'dan daha önceden yazılı olarak izin alınmadan kısmen veya tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, kullandırılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz. Tüm Web Sitesi ve ZefiraTour.com mobil uygulama içeriğine (metin, veri, grafik, görüntü, logolar, düğme simgeleri, veritabanı, tasarım, yazılım ve sair diğer Web Site ve mobil uygulama içeriğine ilişkin unsurlar dahil olmak üzere eser niteliği taşıyan tüm içerikler, buluşlar, endüstriyel tasarımlar, marka, logo vb tüm ayırt edici işaretler) ilişkin tüm fikri ve sınai haklar ZefiraTour.com'un mülkiyetindedir. Web Sitesi ve mobil uygulamasında yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve tüm resimlerin her hakkı saklıdır.

Web Sitesi ve mobil uygulama içeriğine, tasarımına ve yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil, umuma arz, işaret ses ve/veya örüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim ve yeniden iletim) ile, bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve kullanım, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir.

Kullanıcılar işbu Web Sitesi'ni ve mobil uygulamayı, diğer şahısların fikri mülkiyet haklarını ya da üçüncü şahısların kişisel haklarını ihlal edecek bir biçimde kullanmamayı ve Site ve mobil uygulamada müstehcen, ahlaka aykırı, ayrımcılık yaratan, politik görüş yansıtan veya tehditkâr unsurları yayınlamamayı, saklamamayı taahhüt eder. Diğer şahısların fikri mülkiyet hakları ile sair haklarının ihlal edildiğinin tespiti yahut bu konuyla ilgili bir şikayet alınması durumunda herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın ilgili Kullanıcılar'ın erişimleri bloke edilecek yahut üyelikleri iptal edilebilecektir.

Kullanıcılar Site'yi ve mobil uygulamayı kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Haklarının Korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, halihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve ZefiraTour.com'un site ve mobil uygulamaya ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder. Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcı'ya aittir. Myteyyare.com'un bu sorumluluk nedeni ile uğrayacağı her türlü zararı Kullanıcı'ya fer'ileri ile birlikte rücu hakkı saklıdır. ZefiraTour.com sizi, Web Sitesi ve mobil uygulamasında mevcut olan içeriğin tek bir kopyasını görüntüleme ve erişme konusunda ticari olmayan, yalnızca kendi kişisel kullanımınız için yetkilendirmektedir.

ÜYELİKTEN ÇIKARMA

ZefiraTour.com işbu sayfa ile ilan edilen Kullanım Şartları'nın ihlalinin tespiti halinde yahut bu ihlaller ile ilgili bir şikayet alınması halinde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Kullanıcılar'ın Web Sitesi ve mobil uygulamasının herhangi bir biçimde kullanımını engelleyebilir yahut üyelikten çıkarabilir. Kullanıcı, üyeliğinin tüm Kullanım Şartlarını yerine getirdiği takdirde devam edeceğini kabul etmektedir. Bu halde doğabilecek tüm sorumluluk ile, 3. kişiler ve/veya yetkili merciler tarafından ZefiraTour.com'a karşı öne sürülebilecek tüm iddia, talep ve/veya ödemeler için ZefiraTour.com'un Kullanıcılar'a ferileri ile birlikte rücu hakkı saklıdır.

ZefiraTour.com kendisi tarafından sonlandırılan Kullanıcı hesabına ait her türlü bilgiyi silip silmeme konusunda serbesttir. Kullanıcı silinen ya da muhafaza edilen kayıtlar ile ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Kullanıcı, sona ermeye ilişkin olarak herhangi bir zarar – ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını bu haklarından peşinen feragat ettiğini kabul ve beyan eder.

İÇERİK KULLANIMI

Web Sitesi ve mobil uygulamada sunulan içerik kişisel kullanım içindir. Kendi iletişimlerinizden ve onların ilanından bir kullanıcı olarak siz sorumlusunuz. Site ve mobil uygulama içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin ve resimlerin her hakkı saklıdır. Ticari veya sair amaçlarla izinsiz kullanılamaz. ZefiraTour.com'un yazılı onayı olmaksızın başka bir internet sitesinde ve/veya medya ortamında Site'ye veya mobil uygulamaya link vermek, Site ve mobil uygulamada yayınlanan herhangi bir öğeyi başka bir mecra ya da internet sitesinde yayınlamak kesinlikle yasaktır. Ayrıca ZefiraTour.com'un haberi ve yazılı onayı olmaksızın başka bir internet sitesinde ZefiraTour.com sitesine link vermek kesinlikle yasaktır.

ZefiraTour.com, Web Sitesi ve mobil uygulaması ile ilgili her türlü bağlantı kopukluğu yahut iletişim aksaklıkları nedeni ile doğmuş ve/veya doğacak zararlardan sorumlu tutulamaz.

Site'nin işleyişi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin şartlar

-ZefiraTour.com kullanıcılar ile hizmet sağlayıcıların bir araya getirildiği bir platformdur. Hizmet sağlayıcılar ile kullanıcılar arasındaki hukuki ilişki ZefiraTour.com'dan kullanıcılara sunulan platform hizmetinden ayrı ve bağımsızdır. 

-ZefiraTour.com site veya mobil uygulama üzerinde yer alan Kullanıcı ve hizmet sağlayıcıların bilgilerinin içeriğinden sorumlu tutulamaz. 

-Hizmet Sağlayıcı firmalar ve Kullanıcılar arasında doğabilecek uyuşmazlıklardan, zararlardan ve/veya taleplerden ZefiraTour.com sorumlu tutulamaz. 

-Web Sitesi ve mobil uygulama içeriği, yanlışlıklar veya baskı/yayın hataları içerebilir. ZefiraTour.com, Web Sitesi içeriğinin doğruluğu, güvenilirliği, eksiksizliği veya kesintisizliği hakkında hiçbir taahhütte veya garantide bulunmaz. 

-ZefiraTour.com Web Sitesi ve mobil uygulamasının hatasız ve/veya kesintisiz çalışacağını veya herhangi bir ZefiraTour.com sitesinin ve mobil uygulamasının ve/veya sunucusunun bilgisayar virüsü veya diğer zararlı mekanizmaları taşımayacağını garanti etmez. Web Sitesi ve mobil uygulamanın kullanılmasından dolayı Kullanıcılar'ın donanım veya verilerinin yahut sair materyalinin zarar görmesi halinde ilgili zararlardan ZefiraTour.com sorumlu tutulamaz. 

-ZefiraTour.com'un Web Sitesi ve mobil uygulaması üzerinde sponsorluk ve sair tanıtımlar ile gelir elde etme hakkı saklıdır. 

-Web Sitesi ve mobil uygulamada, sunulan hizmetlerin içerikleri, uçuş ve otobüs bilgileri, döviz kurları, ulaşım araçları, şehir bilgileri, promosyon, fiyat ve kontenjan durumları mevcuttur. Sunulan tüm bu hizmetler için Kullanıcı kendi iradesi ile rezervasyon yapar. ZefiraTour.com, işbirliği yapılan tedarikçi ve/veya aracı kurumlardan (hizmet sağlayıcılar) alınarak Web Sitesi ve mobil uygulama üzerinde ilan edilen bilgilerin doğruluğu konusunda azami özen gösterir ancak alınan veya talep edilen hizmetin belirtilen nitelik ve yer müsaitliğini göstermemesinden dolayı ZefiraTour.com sorumlu tutulamaz. 

-Web Sitesi ve mobil uygulamanın bir kısmı işbirliği yapılan tedarikçi ve/veya aracı kurumlar tarafından ve o kurumların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı ZefiraTour.com'dan bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartları tahtında gerçekleşir, ZefiraTour.com bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. 

Kullanıcılar, 

• Web Sitesi ve mobil uygulamadaki hizmetleri, ZefiraTour.com veya herhangi bir müşterisine zarar verecek şekilde kullanamaz,

• Web Sitesi ve mobil uygulamadaki hizmetlerin herhangi bir kısmını, istenmeyen toplu ticari iletilere ya da istenmeyen posta bağlantı verilerine bir hedef olarak kullanamaz,

• Web Sitesi ve mobil uygulamadaki hizmetlere erişmek ve/veya hizmetleri kullanmak için herhangi bir otomatik işlem veya hizmet kullanamaz (BOT, "spider", sistem tarafından depolanan bilginin düzenli aralıklara önbelleğe alınması veya "meta arama" gibi),

• Web Sitesi ve mobil uygulamadaki hizmetleri değiştirmek veya yeniden yönlendirmek ya da değiştirmeye veya yeniden yönlendirmeye çalışmak için yetkisiz herhangi bir yöntem kullanamaz,

• Web Sitesi ve mobil uygulamadaki hizmetlere (veya hizmetlere bağlı ağlara) zarar veremez, devre dışı bırakamaz, aşırı yükleyemez veya bozamaz ya da herhangi birinin hizmetleri kullanmasına ve bu hizmetlerden yararlanmasına müdahale edemez, hizmetleri veya herhangi bir kısmını tekrar satamaz ya da tekrar dağıtamaz.

• ZefiraTour.com uçak-otobüs firmaları ve yetkili acenteleri ile müşteri arasında aracı konumdadır. ZefiraTour.com işbirliği yaptığı kuruluşların hizmet programında belirtilen zaman ve vasıfta hizmet sunması için gerekli özeni gösterir. Ancak oluşabilecek aksaklıklardan dolayı sorumlu tutulamaz.

• Web Sitesi ve mobil uygulama üzerinden yapılan her türlü hizmet işlemlerinde tedarikçi ve/veya aracı kurumların rezervasyon kuralları kabul edilmiş sayılır.

• ZefiraTour.com verdiği hizmetlerde siyasi olay, grev, asgari yolcu sayısı, devletlerarası ilişkilerde değişiklik, halk hareketleri, hava şartları, doğal afet ve teknik sorunlar gibi iradesi dışındaki nedenlerden dolayı oluşabilecek aksaklıkların ilgili kuruluşlarca giderilmesi için gerekli çabayı gösterir, ancak buna rağmen giderilemeyen aksaklıklardan dolayı sorumlu tutulamaz. 

ZefiraTour Yukarıdaki hususlara ek olarak Kullanıcı, ulaşım hizmetine ilişkin aşağıdaki hususları da ayrıca kabul etmektedir: 

• ZefiraTour.com üzerinden alınan biletlerle ilgili tüm rezervasyon, bilet satış, iptal ve değişiklik işlemleri, bu hizmetleri veren asıl tedarikçilere aracılık etmek için gerekli organizasyonu kuran Akdeniz Petur Turizm ( IATA Kodu : 8822861 ) tarafından yapılmaktadır. Bilet satışıyla ilgili ödemeler de yine Akdeniz Petur Turizm ( IATA Kodu : 8822861 ) tarafından alınmaktadır. Ancak hizmetlerin verilmesindeki aksaklıklardan Akdeniz Petur Turizm ( IATA Kodu : 8822861 ) ve ZefiraTour.com sorumlu tutulamaz. Bu kapsamdaki tüm talep ve şikayetler ilgili hizmeti sunan şirkete yöneltilmelidir.

• 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu kapsamında, ZefiraTour.com üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde Akdeniz Petur Turizm ( IATA Kodu : 8822861 ) yetkilidir.

• ZefiraTour.com'dan yapacağınız tüm bilet satın alma ve rezervasyon işlemlerinde; söz konusu havayolu şirketinin, bilet ücretleri ve taşıma kuralları dahil olmak üzere biletin iptal bilgisi, iptal halinde kesinti yapılacak bedeller, biletin iadesi, rezervasyon değişikliği ile ilgili uyguladığı tüm kurallar geçerli olacaktır.

• Her bilet satış ve rezervasyonda, kullanım şartlarının onaylanmasıyla birlikte, bu şartları okuduğunuzu ve hükümleri kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.

• Kullanıcıların, ZefiraTour..com'da sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları, sisteme erişim araçları olan kullanıcı ismi, şifrenin güvenliği ve saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen kullanıcıların sorumluluğundadır.
 

ÖDEME

İnternet veya ZefiraTour.com mobil uygulaması üzerinden yapılan online bilet satın alma işlemleri bütün kredi ve banka kartı çeşitleri ile yapılabilmektedir. Web sitesi üzerinden yapacağınız uçak bileti alışverişlerde Secure 3D sistemi zorunludur.

D Secure uygulamasına üyelik:

o Sisteme kayıt olmak çok kolaydır.

o Kartınızı çıkaran banka 3D Secure uygulamasını destekliyor ise ister alışveriş öncesinde ister alışveriş sırasında açılacak olan 3D Secure penceresi aracılığıyla sisteme kayıt olabilirsiniz.

o Kayıt sırasında, yalnızca 3D Secure işlemlerde kullanacağınız bir şifre ile kişisel bir mesaj tanımlamanız gerekmektedir.

o Kayıt olduktan sonra alışveriş işleminize kaldığınız yerden devam ederek işlemi güvenli bir biçimde tamamlayabilirsiniz.

Uygulamanın Kullanımı:

o ZefiraTour.com web sayfası online bilet satın alma bölümünden bilet alımı gerçekleştirmek üzere uçuş, yolcu ve kart bilgileri girilir.

o Kartla yapılan işleme onay alınması aşamasında, ekrana çıkan pencerede 3D Secure işlemlerde görüntülenmek üzere daha önceden tarafınızca belirlenmiş olan kişisel mesaj görünür. Bu mesaj işlemin bankanız tarafından onaylanmakta olduğunu gösterir.

o Ekrandaki ilgili alana 3D Secure işlemlerde kullandığınız şifrenin girilmesi gerekmektedir.

o Şifrenin doğrulanmasının ardından işlem bankadan onay alınarak sonuçlandırılır.

o Böylelikle ödeme işlemi güvenli bir biçimde tamamlanır ve kart sahibi ZefiraTour.com web sitesine geri döner.

3D Secure kullanımıyla ilgili daha detaylı bilgiyi bankanızdan alabilirsiniz. Mobil uygulama üzerinden yapılan alışverişlerde, Türkiye'de 3D Secure sisteminin mobil alt yapısı bulunmaması nedeniyle, 3D Secure işlemi yapılamamaktadır.
 

İPTAL / İADE

ZefiraTour.com'dan veya ZefiraTour.com mobil uygulamasından almış olduğunuz biletlerde, işlem yaptığınız havayolu veya otobüs şirketlerinin iptal, iade ve değişiklik kuralları geçerlidir. Bu kurallar havayolu şirketlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Havayolu şirketinden, kurallarıyla ilgili bilgi alabilirsiniz. Satın aldığınız bileti, belirtilen tarihten önce iptal ettiğinizde, biletiniz iptal edilir ve servis ücreti iade edilmez. Eğer bilet bu tarihten sonra iptal edildiyse, havayolu şirketinin kurallarına göre, biletin cezalı iadesi veya iadesinin kabul edilmemesi söz konusu olabilir.

İnternet veya ZefiraTour.com mobil uygulaması üzerinden yapacağınız işlemlerin, internet sayfalarında gösterilen şekilde, tam olarak yapılması gerekmektedir. İşlemi yanlış veya hatalı yapmanız nedeniyle oluşabilecek rezervasyon, rezervasyon değişikliği, iptal ve iadelerle online bilet satın alma işlemlerinde çıkabilecek aksaklıklardan ZefiraTour.com sorumlu değildir. Yapılan bir rezervasyon bir başkasına devredilemez, isim değişikliği yapılamaz. 

Sair Hususlar

Bize, hizmete ilişkin müşteri destek veya "yardım" alanında belirtilen şekilde bildirim yapabilirsiniz.

Size ZefiraTour.com tarafından iletilen e-posta yoluyla gönderilen bildirimlerin, e-postanın iletim tarihinde teslim edildiği ve alındığı varsayılır. ZefiraTour.com'da vereceğiniz tüm bilgilerin doğruluğu ve güncelliği bu doğrultuda e-posta adresinizin doğru ve çalışır durumda olması Kullanıcının sorumluluğundadır. Hizmetlere erişebildiğiniz veya hizmetleri kullandığınız sürece, bu gibi bildirimleri almak için gerekli yazılım ve donanımınız bulunması gerekmektedir. Elektronik ortamda herhangi bir bildirim almaya onay vermiyorsanız, hizmeti kullanmayı durdurmalısınız.

Belirli bir hizmetle bağlantılı olarak yayımladığımız materyallerde müşteri desteğinin sunulduğu belirtilmediği sürece, bu hizmet için müşteri desteği sunulmamaktadır. ZefiraTour.com; siteyi ve içeriğini yaratmak, desteklemek, lanse etmek veya başka bir şekilde kullanıma sunmakla iştigal eden sorumlularımız, yöneticilerimiz, çalışanlarımız, temsilcilerimiz, bağlı kuruluşlarımız, iştirakimiz olan şirketler, dağıtıcılarımız, iştirak (dağıtım) ortaklarımız, lisans sahiplerimiz, aracılarımızdan herhangi biri, doğrudan zararlardan ve; a) herhangi bir cezai, özel, vasıtalı veya dolaylı kayıp veya zararlar, herhangi bir üretim kaybı, kar kaybı, sözleşme kaybı, iyi niyet ve itibar kaybı veya bunlara zarar gelmesi, tazminat hakkının kaybı b) Site'nin kullanımı, kullanılamaması veya gecikmesi neticesinde, bundan kaynaklanan veya bununla ilgili olarak karşılaşılan veya maruz kalınan (doğrudan, vasıtalı veya dolaylı, veya cezai) zararlar, kayıplar veya maliyetler, veya c) her türlü (kısmi) iptal, çifte rezervasyon gibi ilgili ulaştırma ve sair hizmet sağlayıcısının kendisine, çalışanlarına, yöneticilerine, görevlilerine, aracılarına, temsilcilerine veya iştiraki şirketlere atfedilebilecek fiiller, d) doğal afetler, grev, lokavt ve sair mücbir sebepler ya da ihtiyarımızda olmayan herhangi başka bir olay ve e) her türlü (kişisel) yaralanma, ölüm, mülki zarardan sorumlu olmayacaktır.

Kullanım Şartları'nda yazılı olmayan hususlarda 1618SY., 4077SY., 4288SY., 2634SY., IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, Sivil Havacılık kanunu, BK., TTK., Türkiye'nin dahil olduğu uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğler ile uluslararası kabul gören FrankfurterTabelle'nin Türkiye'deki tatbik bulan TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri tatbik olunacaktır.

İşbu Kullanım Şartları'nın herhangi bir hükmünün geçerliğini veya bağlayıcılığını yitirmesi, geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir. Kullanıcı ZefiraTour.com'dan yapacağı her türlü işlem ve işbu Kullanım Şartlarından doğabilecek tüm ihtilaflarda ZefiraTour.com'un usulüne uygun olarak tutulmuş elektronik kayıtlar dahil olma üzere tüm kayıtlarının HUMK 287. Maddesi anlamında muteber, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini işbu maddenin kesin ve münhasır delil sözleşmesi hükmünde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, işbu Kullanım Şartları'nın tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisi ile ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcılar'a ait bilgilerin gizliliğini korumaya yönelik prensip ve uygulamaları öğrenmek için gizlilik sözleşmesi bölümünü incelemenizi rica ederiz.

Kullanıcı, üyelikten doğan hak ve yükümlülüklerini ZefiraTour.com'un yazılı izni olmaksızın devir ve temlik edemez. ZefiraTour.com, işbu sözleşmeyi ve sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini üçüncü kişilere devredebilir. Servisi başka bir ad altında sunmaya devam edebilir, yeni özellikler ekleyebileceği gibi bazı özellikleri kaldırabilir. İşbu Kullanım Koşulları'nın (varsa) farklı dillere tercümesi tamamen yardım amaçlı olup, taraflar arasında bağlayıcı olan metin her daim Türkçe versiyon olacaktır.

İşbu Sözleşme Türk hukukuna tabi olup, taraflar arasında işbu Sözleşme'den doğacak ihtilaflarda ve her türlü hukuki işlemde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Web Sitesi ve mobil uygulamasını kullanarak gösterdiğiniz ilgi ve güven için teşekkür ederiz. Kullanım Şartları Kullanıcı tarafından okunarak kabul edilmiştir.