Loading

İptal İade Sözleşmesi

ZefiraTour.com'dan veya ZefiraTour.com mobil uygulamasından almış olduğunuz biletlerde, işlem yaptığınız havayolu veya otobüs şirketlerinin iptal, iade ve değişiklik kuralları geçerlidir. Bu kurallar havayolu şirketlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Havayolu şirketinden, kurallarıyla ilgili bilgi alabilirsiniz. Satın aldığınız bileti, belirtilen tarihten önce iptal ettiğinizde, biletiniz iptal edilir ve servis ücreti iade edilmez. Eğer bilet bu tarihten sonra iptal edildiyse, havayolu şirketinin kurallarına göre, biletin cezalı iadesi veya iadesinin kabul edilmemesi söz konusu olabilir.

İnternet veya ZefiraTour.com mobil uygulaması üzerinden yapacağınız işlemlerin, internet sayfalarında gösterilen şekilde, tam olarak yapılması gerekmektedir. İşlemi yanlış veya hatalı yapmanız nedeniyle oluşabilecek rezervasyon, rezervasyon değişikliği, iptal ve iadelerle online bilet satın alma işlemlerinde çıkabilecek aksaklıklardan ZefiraTour.com sorumlu değildir. Yapılan bir rezervasyon bir başkasına devredilemez, isim değişikliği yapılamaz. 

Sair Hususlar

Bize, hizmete ilişkin müşteri destek veya "yardım" alanında belirtilen şekilde bildirim yapabilirsiniz.

Size ZefiraTour.com tarafından iletilen e-posta yoluyla gönderilen bildirimlerin, e-postanın iletim tarihinde teslim edildiği ve alındığı varsayılır. ZefiraTour.com'da vereceğiniz tüm bilgilerin doğruluğu ve güncelliği bu doğrultuda e-posta adresinizin doğru ve çalışır durumda olması Kullanıcının sorumluluğundadır. Hizmetlere erişebildiğiniz veya hizmetleri kullandığınız sürece, bu gibi bildirimleri almak için gerekli yazılım ve donanımınız bulunması gerekmektedir. Elektronik ortamda herhangi bir bildirim almaya onay vermiyorsanız, hizmeti kullanmayı durdurmalısınız.

Belirli bir hizmetle bağlantılı olarak yayımladığımız materyallerde müşteri desteğinin sunulduğu belirtilmediği sürece, bu hizmet için müşteri desteği sunulmamaktadır. ZefiraTour.com; siteyi ve içeriğini yaratmak, desteklemek, lanse etmek veya başka bir şekilde kullanıma sunmakla iştigal eden sorumlularımız, yöneticilerimiz, çalışanlarımız, temsilcilerimiz, bağlı kuruluşlarımız, iştirakimiz olan şirketler, dağıtıcılarımız, iştirak (dağıtım) ortaklarımız, lisans sahiplerimiz, aracılarımızdan herhangi biri, doğrudan zararlardan ve; a) herhangi bir cezai, özel, vasıtalı veya dolaylı kayıp veya zararlar, herhangi bir üretim kaybı, kar kaybı, sözleşme kaybı, iyi niyet ve itibar kaybı veya bunlara zarar gelmesi, tazminat hakkının kaybı b) Site'nin kullanımı, kullanılamaması veya gecikmesi neticesinde, bundan kaynaklanan veya bununla ilgili olarak karşılaşılan veya maruz kalınan (doğrudan, vasıtalı veya dolaylı, veya cezai) zararlar, kayıplar veya maliyetler, veya c) her türlü (kısmi) iptal, çifte rezervasyon gibi ilgili ulaştırma ve sair hizmet sağlayıcısının kendisine, çalışanlarına, yöneticilerine, görevlilerine, aracılarına, temsilcilerine veya iştiraki şirketlere atfedilebilecek fiiller, d) doğal afetler, grev, lokavt ve sair mücbir sebepler ya da ihtiyarımızda olmayan herhangi başka bir olay ve e) her türlü (kişisel) yaralanma, ölüm, mülki zarardan sorumlu olmayacaktır.

Kullanım Şartları'nda yazılı olmayan hususlarda 1618SY., 4077SY., 4288SY., 2634SY., IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, Sivil Havacılık kanunu, BK., TTK., Türkiye'nin dahil olduğu uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğler ile uluslararası kabul gören FrankfurterTabelle'nin Türkiye'deki tatbik bulan TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri tatbik olunacaktır.

İşbu Kullanım Şartları'nın herhangi bir hükmünün geçerliğini veya bağlayıcılığını yitirmesi, geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir. Kullanıcı ZefiraTour.com'dan yapacağı her türlü işlem ve işbu Kullanım Şartlarından doğabilecek tüm ihtilaflarda ZefiraTour.com'un usulüne uygun olarak tutulmuş elektronik kayıtlar dahil olma üzere tüm kayıtlarının HUMK 287. Maddesi anlamında muteber, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini işbu maddenin kesin ve münhasır delil sözleşmesi hükmünde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, işbu Kullanım Şartları'nın tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisi ile ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcılar'a ait bilgilerin gizliliğini korumaya yönelik prensip ve uygulamaları öğrenmek için gizlilik sözleşmesi bölümünü incelemenizi rica ederiz.

Kullanıcı, üyelikten doğan hak ve yükümlülüklerini ZefiraTour.com'un yazılı izni olmaksızın devir ve temlik edemez. ZefiraTour.com, işbu sözleşmeyi ve sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini üçüncü kişilere devredebilir. Servisi başka bir ad altında sunmaya devam edebilir, yeni özellikler ekleyebileceği gibi bazı özellikleri kaldırabilir. İşbu Kullanım Koşulları'nın (varsa) farklı dillere tercümesi tamamen yardım amaçlı olup, taraflar arasında bağlayıcı olan metin her daim Türkçe versiyon olacaktır.

İşbu Sözleşme Türk hukukuna tabi olup, taraflar arasında işbu Sözleşme'den doğacak ihtilaflarda ve her türlü hukuki işlemde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Web Sitesi ve mobil uygulamasını kullanarak gösterdiğiniz ilgi ve güven için teşekkür ederiz. Kullanım Şartları Kullanıcı tarafından okunarak kabul edilmiştir.